ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Vážení klienti, kolegové a přátelé,


s velkou radostí a hrdostí oznamujeme, že ČIFO slaví 10 let svého působení na trhu! Za tuto cestu vděčíme především vám, našim klientům, za vaši důvěru a podporu.


Cesta k tomuto milníku nebyla vždy jednoduchá, ale díky odhodlání, profesionalitě a obětavosti našeho týmu se nám podařilo vybudovat stabilní a respektovanou společnost na poli finančního poradenství. Naší prioritou je vždy klient a jeho spokojenost, proto se snažíme nabízet komplexní a individuální služby, které usnadňují dosažení jejich finančních cílů.

Velké poděkování patří všem našim poradcům a zaměstnancům, kteří se s nadšením a odborností podílejí na úspěchu ČIFO. Jejich znalosti, zkušenosti a lidský přístup jsou klíčové pro budování trvalých a důvěryhodných vztahů s našimi klienty. Zajímavostí je také to, že ČIFO je sociální podnik zaměstnávající v administrativě přes 80% osob se zdravotním postižením (dříve známější název Chráněná dílna), díky čemuž jsme také zajímavým partnerem pro firmy a můžeme jim fakturovat v režimu Náhradního plnění např. vzdělávání finanční gramotnosti zaměstnanců. Vzděláváním nám prošly tisíce klientů, zaměstnanců i občanů a seniorů na kurzech pořádaných ve spolupráci s obecními úřady…

Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí životních příběhů našich klientů a přispívat k jejich prosperitě. Jsme tu pro klienty také v těžších časech. Pomohli jsme získat i mnohamiliónové odškodnění nad rámec původní výplaty a finančně zajistit klienty v nepříznivých situacích.

Do budoucna se chceme i nadále rozvíjet a posilovat naše pozice na trhu. Plánujeme dále investovat do inovativních technologií, abychom klientům i nadále poskytovali ty nejlepší služby a online finančním poradcům zjednodušovali jejich práci.

Děkujeme vám všem, že jste součástí Českého institutu finanční odpovědnosti a.s. a těšíme se na další spolupráci a vzájemný růst!

29 dubna, 2024

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP, Novinky

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Nedávno proběhly další semináře projektu Senior v bezpečí v Krásné a Vratimově, kde vzbudil seminář mnoho pozitivních ohlasů mezi seniory, pro které je projekt převážně určen.

V rámci semináře vzbudily zájem také podrobnější informace o SENIORSKÉ reverzní hypotéce. Ing. Vladimíra Turečka, který vedl školení v obci Krásná, potěšilo, že se v rámci diskuze jedna paní zmínila, že o tom vážně uvažuje, poté co viděla reklamu v časopise, a dokonce se chystá podepsat smlouvu o zástavě svého domu. Poté, co si v příkladu vysvětlili, jak produkt funguje, se paní rozhodla nic nepodepsat a nejdříve se o svém záměru pobavit s rodinou a od návrhu odstoupit. Možná se kolegovi, panu Turečkovi, podařilo paní zachránit střechu nad hlavou, jen díky včas podané informaci, za což patří dík i panu starostovi Mgr. Antonínu Tulachovi, který projekt Senior v bezpečí aktivně podpořil a zorganizoval spolu s námi.

ČIFO projekt senior v bezpečí VratimovSlužba pro občany a řešení náhradního plnění v jednom

Informací, kterou je dobré zmínit, že všem organizacím, městům a obcím, které mají více než 25 zaměstnanců můžeme bez příplatku fakturovat seminář v režimu Náhradního plnění, čímž si mohou zároveň splnit zákonnou povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením – odebráním výrobků, či služeb od sociálního podniku, kterým Český institut finanční odpovědnosti od samého počátku je.

Toho využilo například město Vratimov, které si díky fakturace v režimu náhradního plnění částečně splnilo zákonnou podmínku zaměstnávání OZP a zároveň udělalo prospěšnou akci pro seniory, kterou podpořila vedoucí sociálního odboru paní Mgr. Erika Herzová i pan místostarosta Bc. David Böhm, který seminář osobně uvedl.

Raději koupit předraženou matraci než přijít v důchodu o dům:(

Co nás trápí, že nových fíglů, jak vyzrát na seniory přibývá a někdy si říkáme, že koupě předražených kastrolů, matrací, ovčího rouna, energií, kamínků, šperků a krémů je nic, ve srovnání se zástavou nemovitosti, o kterou lze lehce přijít. Naštěstí i Ministerstvo spravedlnosti o situaci ví, letos řešilo rekordní množství stížností a podnětů na šmejdy a chystá se od roku 2020 některým „podvodným“ praktikám (zatím s oporou v zákoně), jako prodej po telefonu výrazně ztížit podmínky. Naše snahy o šíření informací jak u seniorů, tak zaměstnanců při školení finanční gramotnosti jsou bohužel pouhými kapkami v moři. Na druhou stranu, moře je tvořeno právě těmito kapkami a i „z hůry“ se začínají věci dávat do pohybu.

13 listopadu, 2019

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Seniorská neboli reverzní hypotéka je zaměřena na osamělé starší lidi, kterým nestačí penze na životní náklady.

Jedná se o poskytnutí jednorázové nebo pravidelné renty seniorovi, který naproti této výplatě zastaví svůj domov, protože většinou není ochoten jej na stáří opustit. Společnosti uzavírají tuto smlouvu se staršími lidmi. Se smlouvou o výplatě renty je uzavřena zástavní smlouva k nemovitosti. Senior i nadále zůstává vlastníkem nemovitosti a je povinen hradit všechny náklady spojené s jejím provozem a udržovat ji tak, aby se nesnižovala její hodnota. Buď je mu vyplacena jednorázová částka, nebo je tato rozložena do pravidelných plateb a to po určité omezené období (třeba po dobu 20 let). Výše výplaty se pohybuje mezi 10 až 50 % z ceny nemovitosti. Čím je senior starší, tím je vyšší výplata.

Veškeré náklady jsou na bedrech seniora

Senior musí nemovitost pojistit a toto pojištění platit. Dále musí uhradit náklady jako je poplatek za uzavření smlouvy ve výši až desítek tisíc korun, finanční částku na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, odhad nemovitosti a poplatek za uzavření smlouvy. V součtu jde o desetitisícové náklady, o které si senior může navýšit úvěr, nebo o to nižší dostane vyplaceno. Tyto náklady výrazně navyšují RPSN

Senior se také zavazuje udržovat nemovitost v perfektním stavu, dbát o její údržbu a zachování hodnoty. Může se tedy stát, že bude muset opravit střechu, vyměnit okna, jinak poruší podmínky smlouvy a může přijít o „svou“ nemovitost.

Drahý produkt, který zaplatíte svou nemovitostí

Seniorská hypotékaTzv. seniorská hypotéka je spotřebitelský úvěr, který se řídí podle nového zákona o spotřebitelském úvěru. Penzista sice úvěr průběžně nesplácí, ale naskakují mu sjednané úroky. Společnost inkasuje peníze až následně ze zajištěné nemovitosti poté, co daný člověk zemře nebo poruší některou ze smluvních povinností. Aktuálně lze u reverzní hypotéky získat úrok ve výši cca 8 % ročně ze zapůjčené částky a RPSN ve výši cca 9 %. Pokud provedeme srovnání úrokových sazeb ne finančním trhu, tak se ukáže, že se jedná o velmi drahý produkt. Takže nic nesplácíte, ale následně zaplatíte nemovitostí.

Celá částka (poskytnutá výplata navýšená o celkové náklady úvěru) je splatná v okamžiku smrti seniora, případně v okamžiku, kdy chce dotyčný nemovitost prodat nebo poruší nějakou povinnost vyplývající ze smlouvy (například neplatí účet za energie nebo jiné poplatky či třeba nemovitost neudržuje). Když senior zemře, tak dědicové musí po dědickém řízení vyplatit dlužnou částku společnosti, a to buď z vlastních prostředků, anebo z prodeje nemovitosti.

Příklad, aneb jak časem přijít o střechu nad hlavou

Senior ve věku 65 let si potřebuje přilepšit a sjedná si reverzní úvěr v hodnotě 15% z odhadu nemovitosti ve výši 237 300 Kč (nemovitost v hodnotě 1,7 mil. Kč). Za necelých 18 let bude dluh vůči společnosti přes 1,4 mil. Senior si v přepočtu každý měsíc přišel na +1100 korun ke svému důchodu. Společnosti počítá s tím, že senior ve věku 83 let dům prodá, nebo zemře a dědicové úvěr splatí. Z dostupných informací není zřejmé, zda u úvěru stále naskakují úroky z vyplacené částky pokud senior dům neprodá nebo nezemře. Dlužná částka může být nakonec vyšší než je hodnota zastavěné nemovitosti, což by mělo nepříjemné důsledky v dědickém řízení.

Více o projektu SENIOR V BEZPEČÍ čtěte ZDE

Starší lidé jsou velmi zranitelnou cílovou skupinou, na kterou se přímo některé organizace, šmejdi, zaměřují. Pokud chcete řešit seniorskou hypotéku určitě konzultujte s rodinou, poraďte se s odborníky ve financích a nic unáhleně nepodepisujte. Na školeních pro seniory ukazujeme, že se nemusí stydět, vytáhnout lupu, přečíst si drobné písmo a rozhodnutí odložit do doby, než se poradí s rodinou nebo nezávislým poradcem, či advokátem, kteří mají v některých městech pravidelnou bezplatnou poradnu. Přijít ve stáří o svůj domov by byl smutný závěr životní cesty.

Máte-li zájem zorganizovat seminář ve vašem městě, obci, neváhejte nás oslovit. Pro organizace je velmi zajímavá možnost úhrady v režimu NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ!

Autor: Ing. Vladimír Tureček

13 listopadu, 2019

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Štítky: , , , ,

Leave a Comment

Senioři patří k nejohroženější skupině, na kterou jsou přímo zaměřeni někteří prodejci, šmejdi… Z toho důvodu po mnoha letech školení finanční gramotnosti pro dospělé, spouštíme novou kapitolu vzdělávání zaměřenou spíše na seniory, byť i pro mladší účastníky obsahuje mnoho cenných informací. 1. školení projektu SENIOR V BEZPEČÍ proběhlo 15.5.2019 v Mostech u Jablunkova a neslo se v příjemné atmosféře, kdy se všichni zúčastnění aktivně zapojili, a nakonec ohodnotili lektora, Ing. Vladimíra Turečka, upřímným potleskem.

Projekt SENIOR V BEZPEČÍ probíhá také díky podpoře měst a obcí

V průběhu dopoledne jsme stihli projít 5 témat, od dluhového poradenství, přes produkty bankovního sektoru, šetření v rodinném rozpočtu, či plnění cílů. Největší diskuze a emoce vzbudila pasáž věnovaná šmejdům, kteří se stěhují z velkých sálů do call center, energetického „poradenství“, oddlužování občanů, nebankovního sektoru apod. Obzvlášť prodej po telefonu je hodně diskutován a posluchače velmi zaujala část, ve které se učili, jak nenaletět, rozpoznat nekalou obchodní praktiku, i jak se bránit a do kdy mohou zboží vrátit.

projekt SENIOR V BEZPEČÍ - část věnovaná nekalým obchodním praktikám

projekt SENIOR V BEZPEČÍ – část věnovaná nekalým obchodním praktikám

Neméně zajímavá byla část o ceně lidského života z pohledu újmy na zdraví, odškodnění a důležitosti mít správně nastaveno pojištění odpovědnosti, alias pojistku na blbost. Vzhledem k tomu, že z nedávného průzkumu vyplynulo, že až třetina nemovitostí v česku je podpojištěna, byli účastníci upozorněni na důsledky, které by mohly nastat při pojistné události a co si mají ve svých smlouvách zkontrolovat.

projekt SENIOR V BEZPEČÍ - šetření v rodinném rozpočtu

projekt SENIOR V BEZPEČÍ – šetření v rodinném rozpočtu

Ze zpětné vazby účastníků byla kladně hodnocena srozumitelnost informací, oživení příběhy ze života a praktické tipy, jak ušetřit v rodinném rozpočtu. Díky pozitivní zkušenosti budeme i nadále v této činnosti pokračovat a věříme, že informace budou nejen pro seniory přínosné a pomohou jim ušetřit nějakou tu korunu z rozpočtu a předejít případným nepříjemnostem v budoucnu.

Ukázka zpětné vazby:

Ředitelka knihovny Mosty u Jablunkova: 

Děkujeme moc za zorganizování setkání Senior v bezpečí. Seminář se setkal s příznivým ohlasem. Senioři si pochvalovali výklad přednášejícího, který byl veden velice srozumitelně.  Na konkrétních případech byl vysvětlován postup, jak reagovat v jednotlivých situacích. Senioři měli řadu dotazů, živě se zajímali o probíraná témata, svěřovali se se svými problémy. Ve všech případech jim byla poskytnuta rada.

Věříme, že setkání bylo přínosem všem zúčastněným. Bylo jak prevencí tak poradenskou lekcí, jak řešit již vzniklé nepříjemné životní situace.

Srdečně za zorganizování a vedení semináře děkujeme! Za kolektiv knihovny a všechny zúčastněné

Hedvika Onderková“  

Věra: „V podstatě všechny informace pro mě byly přínosné“ Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Pavel: „Srozumitelný výklad i pro laiky“. Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Jiří: „Zaujaly mě bankovní operace a rozdíl mezi kreditní a debetní kartou“ Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Eliška „Po semináři si zkontroluji jestli nemám podpojištěn dům. Informace přínosné, srozumitelně podané“. Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 1, Hodnocení lektora 1.

Dana „Ukázky nekalých obchodních praktik a jak se bránit, pokud se nechám ukecat po telefonu. Zajímavé příběhy ze života“. Hodnocení (jako ve škole): srozumitelnost informací 1, Obsah a přínos školení pro mě 2, Hodnocení lektora 1.

 

V případě zájmu zorganizovat podobný seminář i ve Vašem městě nás neváhejte kontaktovat, popř. si můžete vyžádat referenční list nebo rovnou zavolat na místa, kde jsme již školili a poslechnout si zpětnou vazbu.

Mohlo by Vás také zajímat:

Semináře na téma Odpovědnost zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Vzdělávání zaměstnanců v režimu Náhradního plnění

Povinné ručení na život – ODPOVĚDNOST

Pojištění dobrovolných hasičů – podařilo se neuvěřitelné

projekt SENIOR V BEZPEČÍ - pozvánka

projekt SENIOR V BEZPEČÍ – pozvánka

 

24 května, 2019

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , ,

Leave a Comment

Naše společnost v květnu 2018 uzavřela s Úřadem práce České republiky DOHODU o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Reagovali jsme tak na změnu zákona, kdy v rámci dlouhodobého zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) již nebývají nově vymezeny jednotlivá pracovní místa, ale rovnou celá společnost, která musí i nadále splňovat veškeré legislativní podmínky, jako jsou například udržet počet zdravotně postižených zaměstnanců v minimální výši 50%, poskytovat kvalitní pracovní podmínky, nebýt v prodlení s úhradami mezd ani zákonných odvodů… Všechny tyto parametry již od data založení společnosti splňujeme, některé z parametrů dokonce výrazně převyšujeme, neboť např. za poslední čtvrtletí jsme evidovali v přepočteném stavu 114% OZP.

Díky tomu můžeme i nadále vytvářet příjemné pracovní podmínky pro OZP v nemanuální činnosti, čerpat dotace MPSV na mzdy zaměstnanců, které následně promítneme do dotacím manažerů, kteří tak získají nejen příspěvek na nájem kanceláře, bez omezení horní hranice nájemného, ale také příspěvek na asistentku, pracovníka call centra, lektora apod.

Firmám garantujeme uznatelnost nákladu tzv. náhradního plnění podle zákona o zaměstnanosti, neboť naše společnost je součástí registru poskytovatelů náhradního plnění, který je evidován na stránkách MPSV. Náhradní plnění ušetří firmám 55% skutečných nákladů, díky daňové uznatelnosti a úspoře na povinném odvodu, pokud nezaměstnávají OZP a nedokáží u chráněných dílen realizovat roční limit nákupů za zboží a služby. Náhradní plnění poskytujeme pouze na naše služby – poradenství, vzdělávání zaměstnanců finanční gramotnosti, audity pojistných smluv, organizace výběrových řízení, správa leasingových flotil a úvěrů apod.

Těší nás, že i přes zpřísnění podmínek uznání dotací pro zaměstnavatele jsme bez problémů obhájili status sociálního podniku a můžeme i nadále poskytovat nadstandardní služby našim zákazníkům a zároveň dále rozšiřovat sociální podnik o další OZP.

V nejbližší době máme v plánu posílení zázemí pro poradce v Ostravě a budování regionálního ředitelství v Praze, kde najdou uplatnění minimálně 2 další zaměstnanci OZP, zkušení manažeři, specialisté a finanční poradci.

14 června, 2018

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , ,

Leave a Comment

Aktualizovali jsme kalkulátor výpočtu náhradního plnění pro rok 2018 a oproti předchozímu roku vychází čísla výrazně jinak jak na straně dodavatelů náhradního plnění, tak odběratelů.

Chráněná dílna s 10 zaměstnanci OZP mohla poskytnout maximální plnění:

2017: 10 353 960 Kč

2018: 8 053 080 Kč

Kapacita chráněných dílen tak v roce 2018 plošně poklesla o 22%, díky růstu průměrných mezd se naopak zvýšila částka, kterou musí právnické osoby odvádět do státního rozpočtu jako povinný podíl nebo útraty u chráněné dílny. Nově existuje centrální registr poskytovatelů náhradního plnění, do kterého musí chráněná dílna zadat proběhnuvší transakci, aby si jí mohl odběratel uznat jako náhradní plnění.

Náhradní plnění 2018, 2019 doporučujeme řešit v předstihu s novou rezervační smlouvou, která již zohlední kapacity chráněné dílny po novele zákona. Naše společnost – sociální podnik – nabízí dlouhodobě efektivní řešení Náhradního plnění nejen formou vzdělávání zaměstnanců, ale také auditem pojistných smluv, organizováním výběrových řízení na pojištění firmy, konzultační dny pro zaměstnance… Všechny jmenované služby vyjdou díky daňové uznatelnosti a Náhradnímu plnění o 55% výhodněji.

Zeptejte se nás, jak můžeme vaší společnosti pomoci s řešením náhradního plnění:

nahradniplneni@cifo.cz / 736 472 120 – přímá linka vzdělávání zaměstnanců a řešení náhradního plnění.

Mohlo by Vás taky zajímat:

9 dubna, 2018

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: ,

Leave a Comment

1.1.2018 se mění způsob výpočtu maximální kapacity poskytovatele Náhradního plnění – chráněné dílny – zaměstnavatele nadpoloviční většiny osob se zdravotním postižením (OZP). Do konce roku 2017 je maximální kapacita vypočtena vzorcem:

36 násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku x přepočtený stav OZP = maximální kapacita chráněné dílny, kterou může v průběhu roku vyfakturovat odběratelům v režimu Náhradního plnění.

Příklad chráněné dílny s 10 zaměstnanci – maximální kapacita Náhradního plnění:

 

36 x 27 000 Kč x 10 zaměstnanců = 9 720 00 Kč

 

V roce 2017 mohla chráněná dílna všem svým zákazníkům vystavit fakturu za odebrané zboží a služby v maximální hodnotě 9,72 mil. Kč (neboli 972 tis. za 1 OZP). Samozřejmě mohla dodávat své produkty zákazníkům i nadále, jakmile však došlo k naplnění limitu 9,72 mil. Kč, fakturace nemohla být zadána v režimu Náhradního plnění a zákazník tak přišel o výhodu plnění povinného podílů za zaměstnávání OZP.

 

Drobná úprava vzorce s velkým dopadem na kapacitu Náhradního plnění 2018 v ČR

 

Od 1. ledna 2018 se vzorec drobně upravuje, avšak s velkými dopady na celkovou kapacitu chráněných dílen na celém trhu. 36 násobek průměrné mzdy se mění na 28 násobek. Ve stejném příkladu uvedeném výše, se pro rok 2018 změní výpočet následovně:

28 x 27 000 Kč x 10 zaměstnanců = 7 560 00 Kč

Totožná chráněná dílna tak bude moct svým zákazníkům nabídnout své služby v režimu Náhradního plnění v částce 7,56 mil. Kč za kalendářní rok. Kapacita poskytovatele Náhradního plnění tak poklesne o 2 160 000 Kč z roku na rok, tj o 22%, což s ohledem na celou republiku znamená pokles kapacit chráněných dílen o miliardy a firmy tak mohou mít problém se zajištěním dostatečných kapacit.

 

Garanční smlouva nepomůže

 

Máte-li s poskytovatelem Náhradního plnění uzavřenou garanční, či rezervační smlouvu na poskytnutí Náhradního plnění, nemusíte mít vyhráno. Pokud chráněná dílna nemá kapacitu, Náhradní plnění jednoduše nemůže poskytnout, i kdyby měla uzavřenou jakoukoliv smlouvu. V praxi se většinou budou snažit chráněné dílny vyjít vstříc subjektům, se kterými podobnou smlouvu o dlouhodobé spolupráci mají uzavřenou, neboť při nedování jim často hrozí finanční sankce ze strany odběratele, avšak záleží na celkové kapacitě.

Byla-li firma zvyklá na tzv. přefakturaci neboli překup zboží, kterému byl následně přidán „cejch“ Náhradní plnění, může v roce 2018 při kontrole narazit a vše doplatit, včetně pokuty a penále.

Co zbývá? Zaměstnat 4% OZP ve vaší společnosti a pak Náhradní plnění neřešit, nebo zaplatit z čistých peněz povinný odvod státu (pokuta), či využít služeb chráněných dílen – s velkou obezřetností a kontrolou, jestli zadávají fakturaci do 30 dnů do centrální evidence (jinak nebude uznaná odběrateli jako Náhradní plnění)…

Doporučujeme Náhradní plnění 2018, 2019 řešit v předstihu a novou rezervační smlouvou, která již zohlední kapacity chráněné dílny po novele zákona. Naše společnost – sociální podnik – nabízí dlouhodobě efektivní řešení Náhradní plnění nejen formou vzdělávání zaměstnanců, ale také auditem pojistných smluv, organizováním výběrových řízení na pojištění firmy, konzultační dny pro zaměstnance… Všechny jmenované služby vyjdou díky daňové uznatelnosti a Náhradnímu plnění o 55% výhodněji.

 

Zeptejte se nás, jak můžeme vaší společnosti pomoci s řešením náhradního plnění:

nahradniplneni@cifo.cz / 736 472 120 – přímá linka vzdělávání zaměstnanců a řešení Náhradního plnění.

 

Mohlo by Vás taky zajímat:

Ukázka řešení náhradního plnění – firmě s 500 zaměstnanci hrozí pokuta 1,35 mil. Kč

Vzdělávání zaměstnanců v režimu náhradního plnění

Přehled změn v náhradním plnění od 1.10.2017

Petr Olašin

14 prosince, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , ,

Leave a Comment

Aktuálně zaznamenáváme zvýšený zájem o informace z řad firem, ať již jde o chráněné dílny – poskytovatele náhradního plnění, tak samotné odběratele náhradního plnění, kteří často tápou v množství nových informací. Naší prioritou je přednostně zajistit informace pro naše stávající klienty, či klienty poptávající u nás VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI a další, často v režimu Náhradního plnění, které zvýhodní konečnou cenu o 55%.

Protože chceme vyjít vstříc i dalším klientům, hledajícím na internetu dostupné informace, rozhodli jsme se zveřejnit nejdůležitější informace a odkazy, na kterých naleznete odpovědi na nejčastější otázky a přímou pomoc.

Kdo musí řešit náhradní plnění?

Každá společnost zaměstnávající 25 zaměstnanců musí zaměstnat minimálně 4% osob se zdravotním postižením. Pokud tuto podmínku splní, nemusí dále řešit. Pokud dostatečný počet osob OZP nezaměstnává, zbývají 2 možnosti:

  • Zaplatit povinný odvod státu dle vzorce průměrná statistická mzda za 1. – 3. čtvrtletí předchozího roku x koeficient 2,5 x počet OZP, které měla mít v přepočteném stavu za kalendářní rok. Vyjde částka, kterou firma z čistých peněz, jako nenákladovou položku zaplatí státu – každoročně (částka se přepočítává dle výše průměrné mzdy, tedy navyšuje).
  • Nakoupit u chráněných dílen zboží či služby dle vzorce totožného vzorce jaký je uveden výše, pouze koeficient se mění z 2,5 na 7. Tuto částku musí v daném roce utratit za zboží či služby chráněných dílen (zaměstnavatelů s nadpoloviční většinou OZP).

Ukázka potřeby NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, podle velikosti firmy

25 zaměstnanců = pokuta 67 500 Kč / náhradní plnění 189 000 Kč

100 zaměstnanců = pokuta 270 000 Kč / náhradní plnění 756 000 Kč

300 zaměstnanců = pokuta 810 000 Kč / náhradní plnění 2 268 000 Kč

2 000 zaměstnanců = pokuta 5 400 000 Kč / náhradní plnění 15 120 000 Kč

S velikostí firmy roste i potřeba řešení Náhradního plnění. Společnost zaměstnávající 2000 zaměstnanců by musela mít na hlavní pracovní poměr zaměstnáno 80 invalidů, což není vždy realizovatelné. Vyřešit tak potřebu nákupu v chráněné dílně ve výši přesahující 15 miliónů korun není jednoduché a zpravidla je nutné mít desítky dodavatelů zboží a služeb a výsledný nákup tak vyskládat v průběhu kalendářního roku.

Důležité je si ohlídat, aby dodavatel zaregistroval proběhnuvší nákup v centrálním registru náhradního plnění u MPSV do 30 dnů a tuto fakturu validoval, po e-mailovém potvrzení, které odběrateli dojde po vložení faktury do systému. Pokud by chráněná dílna fakturu nezadala do registru, nemůže si ji odběratel dát účetně do realizace náhradního plnění.

Náhradní plnění 2018 ve znamení poklesu kapacit chráněných dílen

Náhradní plnění 2018 bude realizovatelné ještě obtížněji, neboť stát snižuje maximální částku, kterou lze fakturovat na 1 zaměstnaného OZP a kapacita chráněných dílen tak ze dne na den prudce poklesne. Často nemusí pomoci ani garanční / rezervační smlouvy na kapacitu náhradního plnění 2018, 2019 neboť zaměstnavatel OZP nebude moct rezervovanou kapacitu vyfakturovat.

Níže uvádíme důležité odkazy, které mohou pomoci při hledání informací o náhradním plnění:

Linka MPSV pro dotazy: 844 844 803

Přehled změn v náhradním plnění od 1.10.2017

Novela zákona 2017 – informace ke změnám v náhradní plnění od MPSV

Technická podpora a odpovědi na nejčastější otázky k náhradnímu plnění (MPSV)

Registrace firmy k náhradnímu plnění na stránkách MPSV

Ukázka řešení náhradního plnění – firmě s 500 zaměstnanci hrozí pokuta 1,35 mil. Kč

Vzdělávání zaměstnanců v režimu náhradního plnění

Chcete více informací? Napište nám na nahradniplneni@cifo.cz / info@cifo.cz

Petr Olašin

17 listopadu, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: ,

Leave a Comment

Pozor na změny v náhradním plnění 1.10.2017

1.10.2017 začala platit novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a poskytování náhradního plnění doznalo určitých změn, na které musí jak chráněné dílny poskytující náhradní plnění, tak zákazníci odebírající zboží, či služby v režimu náhradního plnění, reagovat.

Novinkou je zavedení centrálního registru poskytovatelů náhradního plnění, efektivnější kontrola kapacit poskytovatelů náhradního plnění (více na stránkách MPSV – www.mpsv.cz).

V minulosti často docházelo k situaci, že si firma objednala od chráněné dílny výrobky či služby, avšak musela si zkontrolovat více faktorů, aby měla fakturu uznatelnou v režimu náhradního plnění.

Přímá linka řešení NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: 736 472 120

Co si tedy nově hlídat z pohledu zákazníka odebírajícího služby chráněných dílen?

Předně to, že je subjekt zaregistrován u Ministerstva práce a sociálních věcí jako poskytovatel náhradního plnění, má evidován průměrný přepočtený stav zaměstnanců OZP a OZZ (osoba se zdravotním postižením / omezením) za předchozí kalendářní  rok, ze kterého se vypočítává maximální možná poskytnutá kapacita na rok následující (tedy evidence roku 2016, pro účely poskytnutí náhradního plnění v roce 2017) a evidence všech zaměstnanců vs. OZP a OZZ za každé kalendářní čtvrtletí daného roku, aby se průběžně kontrolovala podmínka zaměstnanosti OZP nad 50% z celkového počtu všech zaměstnanců.

Sociální podnik poskytující službu náhradního plnění má nově povinnost do 30 dnů od zaplacení faktury zákazníkem, tuto fakturu elektronicky zaevidovat do centrálního registru. V tom případě, dojde k odečtení uhrazené faktury z celkového limitu náhradního plnění a zákazník automaticky obdrží potvrzující e-mail. Díky tomuto postupu tak bude mít v budoucnu garantovanou 100% uznatelnost v režimu náhradního plnění (plní-li samozřejmě i další daňové náležitosti).

Ví o tomto zákoně všechny chráněné dílny?

Bohužel neví a nedávném telefonickém průzkumu trhu realizovaném začátkem října 2017 bylo zjištěno, že 52% majitelů chráněných dílen není dosud evidováno v centrální evidenci poskytovatelů náhradního plnění a o změně zákona neměli ponětí.

Co se stane v případě, že nebude úhrada zaevidována v centrálním registru?

Firma, která odebrala výrobky, či služby v režimu náhradního plnění nebude mít při případné kontrole po x letech fakturu uznanou jako oprávněnou nákladovou položku v režimu náhradního plnění a bude jí doměřen povinný odvod státu (pokuta), včetně penále, které za několik let může převýšit částku, kterou měla původně hradit. Zde je tedy obezřetnost na místě a zodpovědné osoby, které mají ve společnostech na starost nákupy v režimu náhradního plnění, by si měli vždy prověřit, s kým spolupracují, a že splnil veškeré nově dané náležitosti.

Týká se změna zákona i již proběhnuvších nákupů v roce 2017?

Ano, i v tomto případě je nutné si ohlídat, že váš dodavatel (chráněná dílna, sociální podnik poskytující náhradní plnění) zaregistruje uhrazenou fakturu, kde platba proběhla 1.1. – 30.9.2017 nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti novely zákona, tedy nejpozději do 29.11.2017! Na nákupy realizované po 1.10.2017 již platí pouze 30 denní lhůta pro zaevidování.

Jak poznám spolehlivého dodavatele náhradního plnění?

Určitě doporučujeme vyhnout se překupníkům náhradního plnění, kteří za určité procento pouze zprostředkovávají obchod mezi zájemcem a chráněnou dílnou a nemají naprosto žádnou odpovědnost za správnost provedení a daňově nákladovou uznatelnost transakce. Tyto firmy nepřináší zdravotně postiženým žádnou přidanou hodnotu a účel zákona, podporovat zaměstnavatele osob se zdravotním postižením se tak obchází.

Spolehlivý dodavatel náhradního plnění se snaží nabízet zákazníkům svůj produkt / službu. Je ochoten smluvně garantovat uznatelnost náhradního plnění. Dbá na to, aby nepřekročil fakturační kvóty dané počtem svých zaměstnanců OZP, neboť v minulosti docházelo občas k tomu, že chráněné dílny překročily maximální limit, který mohou fakturovat v daném roce a výsledkem toho bylo, že zákazníkovi byl doměřen povinný odvod státu a penále, přestože si myslel, že má náhradní plnění vyřešeno. Dále vám spolehlivý dodavatel potvrdí také evidenci a na e-mail zašle po úhradě potvrzení o zaevidování platby na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Přímá linka řešení NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ: 736 472 120

Jak můžete vyřešit náhradní plnění a zároveň pomoci svým zaměstnancům?

Díky dlouholetým zkušenostem specialistů sociálního podniku ČIFO – Českého institutu finanční odpovědnosti a.s. jsme zjistili, že firmy napříč ČR trápí většinou tyto oblasti:

  • Získání, udržení a motivace kvalitních zaměstnanců

  • Finanční gramotnost vs. exekuce na mzdy zaměstnanců

  • U větších firem i pokuta za nesplnění podmínky zaměstnání patřičného počtu OZP / nákupu v režimu náhradního plnění

Při řešení problematiky náhradního plnění s našimi specialisty můžete vyřešit všechny oblasti najednou a ještě s výraznou úsporou. Jsme nejen finančně poradenská společnost, ale také se dlouhodobě zabýváme vzděláváním dospělých v oblasti finanční gramotnosti a odpovědnosti, dluhové a úvěrové poradny a dalších oblastech týkajících se financí, či občanského zákoníku. Pořádáme odborné semináře pro starosty, velitele dobrovolných hasičů na téma odpovědnost aj.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zabezpečit vzdělávání zaměstnanců v této oblasti, měřitelně prokázat zvýšení finanční gramotnosti zaměstnanců, často viditelné snížením počtu exekucí na mzdy a zvýšenou spokojenosti v práci. Finanční úspora na vzdělávání v režimu náhradního plnění je po započtení úspoře na pokutě a dani z příjmu 55% a má řadu dalších doprovodných pozitivních efektů.

Je naprosto běžné, pořádání konzultačních dnů pro zaměstnance, auditu pojistných smluv – vše jako placená služba, ovšem opět v režimu náhradního plnění. Náklady na audit pojistných smluv se často vrátí již při první pojistné události nebo uhrazeném pojistném na další rok. Vždyť jen na podpojištění nemovitostí nebo chybně nastavené ochraně provozní odpovědnosti může firma, potažmo jednatel, statutární osoba, starosta, kteří ručí celým svým majetkem přijít o jednotky až desítky miliónů korun (tématu odpovědnosti jsme se věnovali a dále budeme věnovat v dalších samostatných příspěvcích – sledujte náš web a facebook).

Náhradní plnění formou vzděláváním zaměstnanců můžete efektivně řešit jak na aktuální rok, tak nastavit dlouhodobý vzdělávací cyklus seminářů a spolu s tím mít vyřešeno i náhradní plnění 2018, 2019.

Chcete více informací? Volejte přímou linku 736 472 120,

nebo pište na nahradniplneni@cifo.cz / info@cifo.cz

Mohlo by Vás taky zajímat:

Ukázka řešení náhradního plnění – firmě s 500 zaměstnanci hrozí pokuta 1,35 mil. Kč

Vzdělávání zaměstnanců v režimu náhradního plnění

Odkaz na informace MPSV (v pdf)

Petr Olašin

8 října, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: ,

Leave a Comment

Před pár dny jsme pro vás spustili novou webovou prezentaci, která si klade za cíl zpřehlednit námi nabízené služby, provést vás skutečnými případy, které jsme řešili v rámci ojedinělé asistenční služby Program pomoci a podpory a jednoduše řečeno vás nechat více nahlédnout pod pokličku.

Pomáháme

Připravujeme pro vás rozhovory s našimi klienty, kterým jsme v minulosti pomohli při řešení pojistných událostí, rozhovory se zkušenými specialisty, ať z vlastních řad, tak z řad našich partnerů, pravidelný newsletter s finančními tipy, novou on-line klientskou službu a hlavně zajímavé aktuální články.

Publikujeme

Letos začneme také publikovat odborné články v několika tištěných periodicích, jejichž vydavatelé vidí jasný a prokazatelný přínos naší činnosti jak pro klienty ČIFO, tak jejich čtenáře, kteří dostanou do svých rukou velmi cenné informace.

Tvoříme pracovní místa pro zdravotně postižené občany

Hrdě se hlásíme i k tvorbě nových chráněných pracovních míst, kdy vytváříme pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením a dáváme jim uplatnění převážně v administrativní činnosti, komunikaci s poradci, organizací vzdělávacích seminářů, či lektorské činnosti. Tyto chráněná místa vytváříme v pobočkách ČIFO napříč ČR a díky prokazatelnému přínosu v sociální oblasti jsme podporování Ministerstvem práce a sociálních věcí. Naše služby pro firemní zákazníky nabízíme také v režimu Náhradního plnění, což je vítaný benefit, pokud nemohou na svých pracovištích dát práci osobám zdravotně postiženým.

Nahlédněte nám „pod pokličku“

V následujícím období se v této rubrice budeme samostatně věnovat jednotlivým oblastem naší působnosti a seznamovat fanoušky a čtenáře i budoucí kolegy s vnitřním fungováním společnosti. Jsme rádi za vaši podporu a přízeň, kterou můžete vyjádřit i na facebooku, který začínáme po menší přestávce znovu aktivně provozovat.

A je toho daleko více, na co se můžete těšit. Děkujeme, že jste s námi.

22 září, 2017

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Štítky: , , ,

Leave a Comment

Další stránka »