ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

V dalším díle si vysvětlíme, kdy se vyplatí fixace úrokové sazby a tzv. float.

FIXACE vs. FLOAT
ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti organizuje ve firmách školení „Finanční gramotnosti“. Postupně uvádíme na našich stránkách příběhy, jak školení „Finanční gramotnosti“ může zaměstnancům firem pomáhat.
Jakmile účastníky školení seznamuji se sektorem bankovních produktů, tak vysvětluji co je fixace a float.
Fixace úrokové sazby (u hypotečního úvěru): Je období, po které je smluvně stanovena pevná (neměnná) úroková sazba z úvěru. Délku fixačního období si klient (dlužník, příjemce úvěru) dohodne s bankou a je uvedena ve smlouvě o poskytnutí úvěru. Pokud se předpokládá růst úrokových sazeb, je vhodné volit delší období fixace úrokových sazeb, avšak pozor na poplatky za předčasné splacení mimo období fixace. V případě předpokládaného poklesu úrokových sazeb z úvěrů, je naopak vhodnější kratší období fixace úrokové sazby. Během fixační doby je splátka úvěru stejná a skládá se z úroků a jistiny.
Floatová sazba: Používají se i názvy plovoucí nebo variabilní sazba. Variabilní úroková sazba se odvíjí od vývoje úrokových sazeb na finančním trhu a měnit se může teoreticky každý den. Variabilní sazba je vhodná pro klienta, který sleduje vývoj v ekonomice. Vývoj variabilních sazeb se váže na vývoj mezibankovních sazeb PRIBOR. Některé banky vycházejí z 3měsíční sazby PRIBOR (3M PRIBOR). Pro některé je základem měsíční PRIBOR. Většina bank však váže variabilní sazbu na 1měsíční PRIBOR (1M PRIBOR). Nad úroveň této sazby si dále banky připočítávají pevnou marži, uvedenou ve smlouvě o hypotečním úvěru.
Výhody: Sazba bývá zpravidla nižší než v případě fixní sazby, rychlejší reakce na vývoj trhu, možnost kdykoli přejít na fixní sazbu.
Nevýhody: Nutnost sledování vývoje sazeb, splátka se mění v závislosti na vývoji sazeb na mezibankovním trhu. fix vs. float
Zdroj: ČNB
Není lepší, za pomoci našich specialistů, si nechat bezplatně poradit?  Dozvíte se aktuální úrokové sazby a posoudíte, jaké si můžete dovolit měsíční splátky, aby to neohrozilo i v budoucnu rodinný rozpočet. Co myslíte?

24 srpna, 2015

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Leave a Comment

Pravidelně zveřejňujeme příběhy z praxe a události, které jsme pomáhali klientům řešit. S 1 z našich klientů jsme řešili hypotéku na rodinný dům, s tím že zároveň odprodá stávající byt a ze získaných prostředků, doplatí zbytek hypotéky své bance.

Pan Petr měl účet v bance 8 let, vždy bez zpoždění platil splátku a využíval Raiffeisenbank jako svou hlavní banku. Když požádal banku o předčasné splacení, následoval údiv, protože při splacení 2 roky před změnou fixace mu banka chtěla naúčtovat 10% z výše poslední mimořádné splátky. Díky tomu, že měl sjednanou službu „turbo splátky“ (možnost mimořádně 1 x ročně splatit až 25% nesplacené jistiny) se mu poplatek snížil na 7,5%. Což v číslech znamená 88.149 Kč + 500 Kč za vystavení souhlasu se splacením. Každý by asi věděl, co by s takovými provedl jiného, než úhrada pokutyNerozhodný.
Byť klientovi přepážkový pracovník sdělil, že je možné požádat o slevu a dá se předpokládat, že ke snížení nebo odpuštění poplatku dojde, vzhledem k vysokým obratům na účtu, dobré bonitě a pravidelnosti splátek, BANKA ŽÁDOST O SLEVU ZAMÍTLA. V době, kdy Ministerstvo financí chystá změnu zákona, který tyto nesmyslné a enormně vysoké poplatky omezí, je smutné, že se některé banky snaží vytěžit na poplatcích každou (devadesáti tisíci) korunu.
REKAPITULACE: Výše hypotéky byla 1.500.000 Kč. Klient za 8 let bance uhradil přes 700.000 Kč. Při konečném vyúčtování, vč. sankčních poplatků musí klient doplatit 1.271.626 Kč, což znamená, že ve skutečnosti splatil pouze 228.374 Kč. Jak to, že bylo po 8mi letech splaceno tak málo? V prvních letech jde většina ze splátky na úrok bance. V pravidelné splátce je tedy hrazena jistina a úrok. Ten je násobně vyšší než samotná splátka (jistina), proto u delších hypoték nemáte po 3, 5 letech téměř nic splaceno. Významně se poměr otáčí až v poslední třetině splácení, kdy už platíte hlavně jistinu.
V praxi vídáme i několika set tisícové pokuty za předčasné splacení hypotečních úvěrů. Banky dnes motivují klienty k delším fixacím, ale víte jistě, že v průběhu 10ti let nebudete muset řešit
 • Majetkové vypořádání při rozvodu, úmrtí…
 • Výrazná změna příjmu rodiny a nutnost pořízení jiné nemovitosti…
Dobře si ohlídejte ve smluvních ujednáních, máte-li možnost mimořádných splátek, jaká je sankce za předčasné splacení celé nebo části hypotéky, jaké jsou další poplatky spojené se správou a službami…
Budete-li potřebovat radu, porovnání bank nebo přímé sjednání hypotéky, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit. Přejeme Vám, abyste takovýmto způsobem peníze nikdy neztratili.

18 srpna, 2015

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Leave a Comment

Mimořádná příležitost pro manažery i jednotlivce, kteří se dlouhodobě specializují na určitou část finančně poradenského trhu a nebojí se přijmout zodpovědnost za vedení týmu specialistů a poradců, jejich vzdělávání, tvorbu metodiky, marketingu…

Nabízíme jedinečnou šanci rozvíjet spolu s ostatními profesionály cílené strategie, s motivací podílu na zisku společnosti.

Pro 6 cílených strategií chceme doplnit tým profesionálů, kteří se dlouhodobě věnují 1 z oblasti:

úvěry a hypotéky (fyzické i právnické osoby)

pojištění průmyslu a podnikatelů

neživotní pojištění

občanská klientela

firmy

SVJ

Zároveň hledáme samostatné poradce a manažery, kteří se budou chtít využívat výhod připravených strategií, zajištěné klientely z různých oblastí, stabilizačních a klientských nástrojů a benefitů.
Díky jednoduché kariéře na 3 řádky nyní provizně konkurujeme i poolovým společnostem, avšak se zázemím a podporou naprosto nesrovnatelnou. Od 1.8.2015 jsme navíc zvýšili odměny za hypotéky!
Přímé kontakty:
tel. pro Čechy – 720 300 642, pro Moravu a Slezsko – 736 472 120,
 

Fotogalerie

news_cifo-image_jpeg-20150806123828-6619-hledame-profesionaly_jpg

6 srpna, 2015

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Leave a Comment

Ing. Ján Chlebo je v oboru pojišťovnictví profesionál s obrovskými zkušenostmi, které má na našem trhu málokdo. V ČIFO má na starost Program pomoci a podpory, jehož je „duchovním otcem“ a zná tak nejlépe klady i zápory jednotlivých produktů. Spolupodílí se na vývoji nových pojistných produktů a dbá na profesní přípravu poradců.

 
Co máte v rámci oboru pojišťovnictví za sebou?
Myslím, že toho není málo. Byl jsem například u toho, když se po roce 1989 nově formoval pojistný trh původně v Československé republice a po jejím rozdělení v České republice. Byl jsem pozván k prvnímu kulatému stolu, který vysílala Česká televize, kde jsme měli definovat, jak by tento pojistný trh měl vypadat. V té době byla na trhu jen jedna pojišťovna a všichni, kteří měli, co do činění s pojišťovnictvím, tam také pracovali.  Jako předseda představenstva a generální ředitel (od roku 1991 do roku 2000) jsem dostal za úkol vybudovat a znovuobnovit Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, která původně působila na území bývalého Československa od roku 1900 a byla znárodněna v roce 1945. Nebyl to jednoduchý úkol. Byl to takový zázrak vybudovat z ničeho fungující společnost. Finančních zdrojů pro takovou firmu nebylo mnoho. Zkušenosti jsme teprve získávali. Například v roce 1990 málokdo přesně věděl, jak vůbec funguje akciová společnost, protože v té době fungovala většina firem jako státní podniky. Tehdy platil například devizový zákon, který reguloval platby do zahraničí. Přitom jsme spolupracovali se zahraničními zajišťovnami, kterým bylo nutné hradit zajistné. Zákon o pojišťovnictví byl na několika málo stranách. S tím, co platí nyní, se to nedá srovnat. Byla to vynikající výzva, za kterou jsem byl rád. Málo lidí může říci, že se podílelo na založení pojišťovny, která má za sebou více jak dvacet roků činnosti. Rovněž jsem byl u toho, když byl zakládán Jaderný pool nebo Česká asociace pojišťoven, kde jsem byl členem prezidia. Největší prověrku, kterou jsem zažil, byly rozsáhlé povodně v roce 1997. Vlastně to byly první velké povodně, kdy pojišťovny musely nastavovat své vnitřní mechanismy pro zvládnutí takové živelní pohromy. My jsme to tenkrát zvládli díky naší kvalitní organizaci a prozíravému zajištění, které nám umožnilo uhradit veškeré závazky vzniklé z pojistných událostí. Mimo jiné jsme odškodňovali nejvíce postiženou obec Troubky, která byla naším klientem. Podle tehdy vypracovaných manuálů se řešily povodně v roce 1998, 2002, 2013 ad. Měl jsem štěstí, že jsem to mohl zažít a získat zkušenosti, které vás ve škole nenaučí.
Proč jste se rozhodl spolupracovat s Českým institutem finanční odpovědnosti (ČIFO)?
Rozhodnutí bylo jednoduché. Mám rád výzvy a nové věci. A ve společnosti ČIFO jsme se dohodli, že budeme věci dělat trochu jinak, že naším prvotním zájmem bude odborná péče pro klienta. Vybrali jsme si cestu, která nepřinese rychlé výsledky. Když však dodržíme námi nastavená pravidla, přinese dlouhodobé výsledky nejen pro ČIFO, ale zejména pro poradce a hlavně pro naše klienty. Naší snahou je narovnat pohled na poradce v pojišťovnictví. Aby nebyli vnímáni jako podomní prodejci, ale jako lidé, kteří lidem Pomáhají. ČIFO právě pro tuto změnu vytváří poradcům podmínky k naplnění tohoto cíle. Dalším aspektem pro mé rozhodnutí je, že ČIFO vytváří pracovní příležitosti též pro tělesně postižené osoby. Od svého mládí jsem hasičem, který se snaží kromě pomoci klientům s pojištěním, pomáhat lidem, když je jim nejhůře. A je sympatické, že ČIFO pomáhá svým klientům i občanům s handicapem.
V rámci ČIFO máte na starost PPP. Popište nám prosím podrobněji, co tato zkratka 3 písmen může klientovi přinést?
Zkratka PPP, tedy 3P, není náhodná, ani nahodilá. Má svůj hluboký obsah, který má velký význam pro pojistný trh, zejména pak pro klienty. Jak jsem uvedl v úvodu, znám vývoj pojistného trhu od roku 1989. Avšak vývoj v posledních letech není úplně šťastný a v mnoha ohledech není pro klienta výhodný. Mám na mysli zejména pojišťovnami pokřivené provizní podmínky nebo přehnaný důraz na obchod a prodejní dovednosti. Jsou to systémové vady, které v obchodním vztahu výrazně snižují roli klienta, který zjednodušeně řečeno, začal být v tomto vztahu jen tím, který má platit pojistné a pomáhat plnit obchodní plány pojišťoven a poradců.  Kde v celém tom systému nalezneme oprávněná očekávání klienta? Když jsem uvažoval, co je nutné řešit pro zlepšení tohoto stavu, dospěl jsem k jednoznačnému závěru. Významně změnit kvalitu výkonu poradců. Nemyslím tím ale prodejní dovednosti, které jsou také důležité. Ale to nejdůležitější mezi poradcem a klientem je odborná péče. Jsou to jen dvě slova, která neznamenají prodejní dovednosti, ani primární honbu za pojistným. Ale vysokou kvalifikaci zajišťující tuto odbornou činnost. A tomu nyní věnujeme ve společnosti ČIFO značnou pozornost. Pro poradce a potažmo pro klienta je důležitá zpětná vazba. Program Pomoci a Podpory je vlastně ucelený program, který na jedné straně Pomáhá klientům po celou dobu smluvního vztahu a straně druhé Podporuje poradce v jejich zvyšování odbornosti pro každodenní nelehké aktivity s klienty. Není to už o tom, že poradci jsou proškolováni v agentském režimu jednotlivých pojišťoven, se kterými má pojišťovací zprostředkovatel smlouvy. Protože motivací některých pojišťoven je zvyšování pojistného formou různých akcí a bonusů. Zdálo by se to jako racionální. Pro pojišťovny určitě. Jsou za to hodnoceny. Ale není tomu tak. To je vlastně jen pozlátko v celém obchodním vztahu, které může být v případě škodné události pro klienta velice drahé. Vždyť klient se nepojišťuje kvůli bonusům, různým obchodním akcím. Ale proto, aby obdržel v krizové situaci pojistné plnění, které oprávněně očekává. Klienti oceňují Program Pomoci a Podpory v době, kdy je mu nejhůře. Předpokladem pro spokojenost klienta je uzavřít smlouvu, která pokrývá jeho očekávání. Proto s klientem může projednávat jeho potřeby poradce, který je k tomu kvalifikovaný a má Podporu společnosti ČIFO.
Co vnímáte v rámci svého působení, jako největší nešvar na trhu? Na co by si klienti dnes měli dát největší pozor?
Projdeme-li se po trhu, nešvarů bychom viděli asi mnoho. Ale velkým nešvarem je pokřivený provizní systém, za což si mohou z velké části pojišťovny. Vzpomínám si, že z počátku v devadesátých letech nebyl žádný problém s vyplácením provizí za životní pojištění. Měli jsme nastaven systém výpočtu provize z pojistné částky a postupné vyplácení. Dalším nešvarem je kvalita některých poradců v postavení podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů (PPZ). Ale ve většině případů to není jejich chyba. Ta je zejména na straně pojišťovacích zprostředkovatelů, pro které PPZ vykonává činnost. Nejednou jsem byl překvapen, když na první pohled zkušený poradce se solidním pojistným kmenem, nemá nezbytné návyky pro výkon odborné péče.  Spoluprací poradce se společností ČIFO se mu otevírají ojedinělé možnosti zvyšovat si svoji odbornost a tím se stát odborníkem v našem oboru.
Plány do budoucna, na co se můžeme těšit?
Vývoj trhu nelze zastavit a úspěšná firma na něj musí umět reagovat. Proto příprava pro budoucí období je na místě. Připravujeme se například na případnou změnu legislativy, která podle předběžných informací má zvýšit nároky na poradce, ale i zvýšit regulaci této činnosti. To všechno znamená, že společnost se musí těmto změnám přizpůsobit. Chceme neustrnout a rozvíjet další činnosti. Do budoucna připravujeme s některými pojistiteli produkty pro některé speciální klienty, se kterými chceme spolupracovat. Dále rozšiřovat to, co se osvědčuje a klienty je žádané. Proto rozvoji společnosti ČIFO budeme věnovat zvýšenou pozornost.
 
Děkujeme za rozhovor.

4 srpna, 2015

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Leave a Comment

Po více než roce působení v pozici předsedy představenstva Českého institutu finanční odpovědnosti, jsme panu Vladimíru Špráchalovi položili otázky týkající se dosavadní práce i plánů do budoucna.

 
 
Přibližte nám krátce, jaká byla Vaše předchozí profesní působnost?
Od mládí velmi rád pracuji s lidmi. Hned po sametové revoluci jsem založil vlastní výrobní a obchodní firmu. S přibývajícími zkušenostmi jsem hledal seberealizaci u velkých obchodních nadnárodních společností, kde jsem mnoho let pracoval ve vrcholovém managementu.
Proč jste přijal nabídku spolupráce s ČIFO?
Již několik let se pohybuji v oblasti finančního poradenství, po celou dobu pozorně sleduji vývoj a trendy v tomto náročném oboru. I když vlivem silného konkurenčního prostředí se mnohé posunulo ve prospěch klienta, stále je co zlepšovat. Nabídku na spolupráci s ČIFO jsem přijal proto, že základní koncepce činnosti institutu se diametrálně odlišuje od všech poradenských společností v České republice.
V čem je ČIFO jiné než ostatní poradenské firmy? Na trhu jsou dnes stovky firem nabízející finanční poradenství, je zde ještě potenciál?
A v čem jsme jiní než konkurence? Téměř ve všem – jsme sociální podnik zaměstnávající v administrativě a v call centrech 100% OZP, tím vytváříme nadstandardní servis našim specialistům a konzultantům v  regionálních pobočkách ČIFO, zabýváme se zejména poradensko-vzdělávací činností, pomáháme klientům se vyvázat z „dluhových pastí“, řešíme i insolvence, děláme osvětu v oblasti finanční gramotnosti na různých úrovních a v neposlední řadě našim unikátním Programem Pomoci a Podpory garantujeme našim klientům kompletní servis zajišťující naši aktivní pomoc při vzniku pojistné události tak, aby bylo vyplaceno 100% pojistného plnění.
Jako ve většině postkomunistických zemích, tak bohužel i u nás jsou stovky poradenských firem, které produkují velké množství tzv. finančních poradců, kteří mnohdy mají o finančním trhu menší znalosti než běžný občan a pod různými záminkami se dostávají ke klientům, aby tam papouškovali naučené obchodní taktiky, bez hlubší znalosti produktů, které prodávají. I z tohoto důvodu vítáme připravované změny zákona č. 38, které přinesou do některých poradenských společností doslova zemětřesení a někteří „životkáři“ to neustojí. ČIFO stojí na jiných základech a koncepce naší činnosti je od prvopočátku na změny zákona připravena.
A když se ptáte, zda je zde ještě potenciál, tak odpovím, že jednoznačně ano. Je zde hodně co napravovat a náš institut se svými samostatnými šesti programy přináší možnost řešení potřeb běžných občanů, majitelů bytových domů, podnikatelům i průmyslovým podnikům, obcím ad.
Co navíc byste nabídl potencionálnímu novému spolupracovníkovi z poolové společnosti, popř. MLM?
Dnešní honba poradců za životním pojištěním a srovnávání výše provize za tento produkt nabere od 1. 1. 2016 úplně jiný význam. Zkušení poradci velmi rychle pochopí, že budou muset ke klientům přistupovat mnohem citlivěji a řešit s nimi dlouhodobě jejich potřeby z oblasti finančního a pojistného trhu. S tím také souvisí individuální kvalitní servis.
Co bychom mohli nabídnout potencionálnímu novému spolupracovníkovi? Těch výhod a benefitů je opravdu velké množství, namátkově vyberu jen několik – dostatek práce, nástroje pro získání a udržení klientely, šest unikátních obchodních strategií ČIFO vč. metodik, profesionální analytické zázemí zajišťované odbornými garanty pro jednotlivé oblasti pojištění, investic a všech bankovních produktů, garance pasivního příjmu konzultantů a manažerů, kvalitní produktová školení, vč. školení výluk a odpovědností, příspěvky na kanceláře a administrativní pracovníky, osobnostní rozvoj ad.
Spolupracovníky si opravdu vybíráme, máme dobré zkušenosti s poradci z poolových společností, kterým velmi vyhovují naše obchodní strategie, profesionální analytické zázemí, využívání regionálních center ČIFO, systém školení ad.
Jak hodnotíte poslední rok?
Poslední rok byl plný práce a znamenalo to – připravit moderní poradenský portál a další SW, sestavit tým konzultantů, manažerů, odborných garantů a administrativních pracovníků, vypracovat vnitropodnikové směrnice a další normy, navázat obchodní spolupráci se všemi významnými pojišťovnami, investičními společnostmi, bankami, penzijními fondy, stavebními spořitelnami, dále příprava a otevření několika regionálních poboček ČIFO na Moravě a v Čechách.
Ale byl to také rok velkého přerodu a to zejména ve změně myšlení našich konzultantů a manažerů v jiném pojetí práce finančního poradce, než byli doposud zvyklí.
Z čeho máte v tomto roce největší radost?
Na to je jednoduchá odpověď, prostě se nám dobře daří a za to patří velké poděkování všem našim spolupracovníkům, kteří svou každodenní poctivou a cílevědomou prací přispívají k dobrému jménu a respektu k ČIFO. A pochopitelně z pozitivních ohlasů našich spokojených klientů, kteří nám děkují za poradenskou činnost v tom pravém smyslu slova a za aktivní pomoc při řešení pojistných událostí v Programu Pomoci a Podpory.
Na čem momentálně pracujete, pokud můžete prozradit?
Naší velkou výhodou je, že nás kapitálově neovlivňuje žádná banka nebo pojišťovna, ani nás nevlastní nějaká zahraniční společnost – jak vyplývá z názvu, jsme Český institut. Protože v našich řadách máme spoustu zkušených profesionálů z této oblasti, jsme mladá a moderní společnost, dokážeme se poučit z obchodní nepružnosti velkých poradenských společností. Proto dokážeme naslouchat potřebám našich klientů a s individuálním přístupem s využitím našich již zmiňovaných šesti strategií vyřešit téměř všechny potřeby našich klientů. Na podzim tohoto roku připravujeme další zajímavou strategii s využitím grantu, ale více nechci prozrazovat.
Jak vidíte budoucnost finančního poradenství, vzhledem k plánované novele zákona č. 38?
Myslím si, že se částečně „vyčistí“ finanční trh, ale hlavně doufám, že dojde ke zkvalitnění znalostí a práce těch, kteří si chtějí říkat „finanční poradci“.  
 
Děkujeme za rozhovor
Redakce ČIFO

28 července, 2015

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Leave a Comment

A je to tady. Doba zaslouženého odpočinku po náročném pracovním vytížení se blíží a mnozí z nás zamíří do rekreačních center v tuzemsku i zahraničí. Vysněná dovolená se však může rychle změnit v noční můru v případě, že nás postihne nějaká nenadálá událost a na takovou situaci nejsme připraveni.

Nejhorší pak mohou být následky při pobytu v zahraničí vzdáleném i tisíce kilometrů od svého bydliště. Proto bychom měli být na možná rizika připraveni a zabalit si do svých zavazadel na dovolenou i pomyslného Anděla v podobě kvalitního cestovního pojištění pro cesty a pobyt, jehož součástí jsou asistenční služby, které jistě oceníte v případě, když vás nenadálá událost překvapí. Komunikovat s operátory těchto služeb je možné po dobu 24 hodin denně, většinou se s nimi dohovoříte v českém jazyce. Asistenční služba koordinuje postup a vyhodnotí situaci a v souladu s pojistnými podmínkami určí, na co máte nárok.

Rozsah asistenčních služeb je vždy uveden v pojistných podmínkách a závisí na limitech pojistného plnění. Zpravidla na dokladu (kartičce) o potvrzení cestovního pojištění je zvýrazněno číslo pojistné smlouvy a telefonní číslo, na kterém je možné řešit nastalé problémy. Pokud číslo smlouvy není na kartičce obsaženo, je dobré si jej pamatovat nebo například uložit do svého mobilu.

Aby pro vás mělo sjednané cestovní pojištění očekávaný výsledek, je dobré vědět, jak postupovat v případě pojistné události. Rozhodně si přečtěte pojistné podmínky, které obsahují návod, jak postupovat. Společně s asistenční službou vám usnadní řešení události například v dalekém zahraničí a pomůžete tak urychlit likvidaci pojistné události. Je dobré mít na paměti, že většina pojišťoven má v pojistných podmínkách uvedeno, že když se pojištěný nebo oprávněná osoba nekontaktuje asistenční službu nebo se neřídí jejími pokyny v případech uvedených v pojistných podmínkách, může pojišťovna odmítnout pojistné plnění nebo ukončit asistenci.

A co se vlastně může stát a jaká nebezpečí na nás o dovolené číhají?

Budete potřebovat vyhledat lékařskou péči?

O dovolené nás mohou překvapit různé zdravotní potíže vyvolané banálním onemocněním typu například střevních potíží až po závažná onemocnění vyžadující provedení operačního lékařského zákroku s následnou dlouhodobou hospitalizaci. Takové nenadálé události vás mohou přijít hodně draho právě při cestách do zahraničí. Proto vycestovat bez cestovního pojištění, jehož součástí je krytí léčebných výloh, je skutečně hazard, který může mít za následek i rodinné existenční problémy.

V případě, že máte léčebné výlohy kryté pojistnou smlouvou, konzultujte vaší situaci se svojí asistenční službou, která vám zprostředkuje návštěvu smluvního lékaře nebo zdravotnického zařízení, které se nachází nejblíže od vašeho místa pobytu. K návštěvě zdravotnického zařízení si nezapomeňte vzít s sebou doklad o  pojištění.

Může se stát, že zdravotnické zařízení po vás bude požadovat lékařské ošetření uhradit na místě. Pokud na takovou úhradu nebudete mít dostatek finančních prostředků, požádejte asistenční službu o poskytnutí garance za úhradu těchto lékařských úkonů. V případě, že jste vaše ošetření zdravotnickému zařízení uhradili, uschovejte si všechny lékařské zprávy a vyúčtování, které po vás bude vaše smluvní pojišťovna vyžadovat.

Jestliže se vám stal úraz, který byl způsoben cizím zaviněním (třetí osobou), je důležité zjistit co nejvíce informací o této osobě. Zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mail, její pojišťovnu a číslo pojistné smlouvy. Pokud vám způsobila úraz firma tak kromě výše uvedeného též její název, sídlo a identifikační sídlo. Důležité je nehodu nahlásit místní policii, vyžádat si její protokol, zajistit si písemné svědecké výpovědi s identifikací těchto osob a jejich podpisy.

Vznikla někomu jinému škoda, kterou jste způsobili?

Pojišťovny nabízejí jako součást balíčku cestovního pojištění také pojištění odpovědnosti za škodu. V případě, že máte sjednané toto pojištění a podle pojistných podmínek máte kryté dané riziko, pojišťovna uhradí vzniklou škodu osobě, které vznikla újma na zdraví, majetku nebo finanční škoda. Důležitá je opět konzultace s vaší asistenční službou ještě před tím, než uznáte vaši odpovědnost za škodu. V případě, že necítíte vinu, nahlaste událost policii. Zkontrolujte správnost a průběh události, uvedení svědeckých výpovědí, rozsah fotodokumentace a správnost situačního plánku. Hlavně nepodepisujte žádné záznamy a protokoly, kterým nerozumíte. Proto v těchto protokolech a záznamech vždy uveďte svoji verzi výpovědi v českém jazyce. Vždy je dobré si pořídit vlastní fotodokumentaci události.

Byla vám odcizena, ztracena nebo poškozena zavazadla?

S poškozením či ztrátou zavazadla se setkala jistě řada z vás. Proto doporučuji i toto riziko zahrnout do balíčku cestovního pojištění. V případě, že nastane událost spojená s vašimi zavazadly, opět doporučuji se obrátit nejdříve na asistenční službu, která posoudí vaše nároky z pojistné smlouvy nebo vám doporučí obrátit se na dopravce (např. leteckou společnost), který za vzniklou škodu odpovídá. Jestliže vám byla zavazadla odcizena v místě ubytování nebo z úschovy, pojišťovna po vás bude požadovat prokázání, že byly pachatelem překonány překážky (např. vylomené zámky, zničené dveře, rozbitá okna). V těchto případech doporučuji obrátit se na místní policii, aby věc šetřila a sepsala protokol, jehož kopii přiložte k oznámení o pojistné události. Rovněž je vhodné si pro další hladký průběh likvidace pořídit vlastní fotodokumentaci místa události včetně například poškozených zámků či dveří.

Jsou ještě další možnosti pojistného krytí v souvislosti s cestováním?

Pojišťovny kromě možnosti pojištění jednotlivých rizik nebo základních balíčků cestovního pojištění nabízejí ještě další pojištění související s naším cestováním, a to zejména:

– právní ochrany,
– pojištění storna cesty,
– nevyužité dovolené,
– přerušení cesty,
– veterinární léčby,
– opuštěné domácnosti ad.

 

Jak lze přispět k rychlejší likvidaci škody? 

Pro rychlejší likvidaci je nutné pojišťovně nahlásit událost na předepsaném tiskopise co nejdříve. Formulář obsahuje otázky, které je třeba z vaší strany pečlivě, pravdivě a co nejvíce podrobně zodpovědět. Důležité je zkontrolovat identifikaci příjemce pojistného plnění včetně čísla bankovního účtu a veškeré kontaktní údaje.

Do přílohy formuláře nezapomeňte přiložit dokumenty, které jsou ve formuláři požadovány pojišťovnou a veškerou další dokumentaci, která je důležitá pro posouzení pojistného plnění (např. veškeré lékařské zprávy, policejní protokoly a usnesení, rozhodnutí soudu, svědecké výpovědi, fotodokumentaci, účtenky apod.).

 

Desatero, podle kterého nemusí pojišťovna plnit?

V souladu s pojistnými podmínkami není vždy pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění. Odmítnutí pojistného plnění pojišťovnou může překvapit ty pojištěné, kteří se dostatečně neseznámili s pojistnými podmínkami při sjednávání pojištění. Proto uvedu deset nejčastějších událostí, kdy pojišťovna zamítne nebo zkrátí pojistné plnění. Jedná se o tyto nejčastější případy:

 

 1. události v souvislosti s válečnými konflikty, vzpourou, povstáním, stávkou  nebo jinými hromadnými občanskými nepokoji,
 2. úmyslné jednání pojištěného nebo jednání jiné osoby z jeho podnětu,
 3. výtržnictví, které pojištěný vyvolal,
 4. nastoupení cesty do míst, do kterých Ministerstvo zahraničí ČR nedoporučuje cestovat,
 5. porušení platných právních předpisů nebo nařízení v navštívené zemi (např. řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, činnost v zakázané nebo nedoporučené oblasti apod.),
 6. událost, která nastala pod vlivem alkoholu, narkotik nebo omamných látek,
 7. událost související s dřívějším úrazem nebo chronickým onemocněním,
 8. zdravotní zákroky v souvislosti s těhotenstvím jsou většinou v pojistných podmínkách speciálně stanoveny, zejména do jaké doby (většinou od 26. týdne těhotenství pojišťovna tato rizika nenese) se pojištění vztahuje na jednotlivé zdravotnické úkony související s těhotenstvím (např. operace, léčení, předčasný porod dítěte ad.),
 9. extrémní sporty (specifikovány v pojistných podmínkách, např. horolezectví, potápění do větších hloubek, parašutismus, lyžování mimo vyznačené trasy atd.), pokud nejsou speciálně připojištěny,
 10. události související s výkonem činnosti s vysokým rizikem.

 

Na co je ještě nutné myslet?

Důležité je si zkontrolovat územní platnost cestovního pojištění zejména v případě, že předpokládáte dovolenou trávit na více místech a hodláte navštívit více zemí.

Důležité je dbát na to, aby pojistná událost nenastala a v případě, že pojistné událost již nastala, učinit nutná opatření ke zmírnění jejích následků. V takovém případě je ve většině pojistných podmínek uvedeno ustanovení, které se vztahuje na zachraňovací náklady v důsledku pojistné události a většinou tvoří určitý podíl z pojistné částky.

V pojistných podmínkách rovněž nalezneme limity pojistného plnění například pro léčebné výlohy, převozu či repatriace zraněného nebo zemřelého, plnění pro jednotlivá lékařská ošetření (např. zubní ošetření), zásah horské služby apod.

Většina pojišťoven požaduje po pojištěném, aby před cestou do exotických zemí postoupil povinná očkování, jinak hrozí odmítnutí nebo krácení pojistného plnění.

 

Přeji vám pohodovou dovolenou bez nenadálých událostí a pokud nastanou, aby jste nalezli ve svém dovolenkové zavazadle Anděla na cestách v podobě cestovního pojištění, která nahradí nebo alespoň zmírní následky nenadálé události.

 

Ing. Ján Chlebo

ředitel úseku pojištění a likvidace

ČIFO, a.s

3 července, 2015

Posted In: Pojištění / Investice

Leave a Comment