ČIFO - Najdete nás na Facebooku!

Bezesné noci mnoha poradců mohou skončit, provize nebudou rozloženy na 5 let, prozatím…

Poslanecká sněmovna se v pátek 13.11.2015 rozhodla nepodpořit novelu zákona o pojišťovnictví. Ke schválení zákona, který byl primárně implementací evropské směrnice, chyběly tři hlasy. Ze 74 potřebných hlasů bylo jenom 71 pro.
Kámenem úrazu se u jinak nekonfliktní normy stal návrh na úpravu systému provizí pro zprostředkovatele pojištění. Andrej Babiš se kvůli němu dostal do sporu s poslancem ČSSD Ladislavem Šinclem, který původně navrhl omezení provizí. Koalice se posléze dohodla, že dojde k rozložení výplaty provizí pojišťovacím zprostředkovatelům na pět let.
Protože však nebyl schválen zákon jako celek, žádná pravidla se měnit nebudou.
Poslanci nepřijali ani novelu zákona o pojišťovnictví, jejíž účinnost měla nastat od 1.1.2016, v souladu s evropskou směrnicí Solvency II. Podle Andreje Babiše za to hrozí Česku pokuta od Evropské komise, protože bude Česká republika zřejmě jedinou zemí unie, která nesplní pravidla nové evropské směrnice. Novela je měla zavést, dnešním dnem ale její legislativní pouť skončila a vláda ji zřejmě bude muset předložit znovu.
Dobrou zprávou pro poradce tedy je, že nedošlo k omezení výše provizí u produktů životního pojištění a rozložení její výplaty na dobu 5ti let. Zároveň by toto však měli mnozí brát jako varovný signál, s tím, že produkci nelze stavět pouze na tomto typu produktu. Kdyby onen zákon dnes prošel, velmi pravděpodobně by ztratilo práci několik tisíc PPZ, kteří by neustáli nižší odměny z IŽP a 2leté doplácení storen za smlouvy sjednané do konce roku 2015.
ČIFO již od samého počátku podporuje právě produkty, kterých se změna zákona nedotkne a pomáhá tak tvořit manažerům a poradcům pasivní příjem. Je to sice pracnější cesta, zato stabilnější, s dlouhodobou perspektivou. Tentokrát si mnozí oddechli, ale štěstí přeje připraveným a nám se potvrdilo, že budování a podpora CÍLENÝCH STRATEGIÍ a dlouhodobé partnerství s klienty, je cesta správným směrem.

13 listopadu, 2015

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Leave a Comment

Soudnímu znalci v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví a zároveň vysokoškolskému pedagogovi Ing. Miroslavovi Červenkovi jsme položili několik otázek, týkajících se investic do zlata.

Proč by měl investor uvažovat o investici do zlata?
Zlato je jedinečným uchovatelem hodnot, ochranou peněz před inflací. Navíc, v určité fázi ekonomického cyklu, což je například nyní, jsou drahé kovy výborným prostředkem pro zhodnocení peněz. No a poslední důvod je spíš psychologický – český člověk prostě ke zlatu inklinuje už od dob Rakousko-Uherska.
Jak mohou drahé kovy ochránit naše peníze?
Zlato jsou měnové kovy, jsou to tedy skutečné peníze, které jsou neinflační. Na zlatě nikdo neudělá měnovou reformu, nikdo, na rozdíl od peněz. Při inflaci získávají drahé kovy nadstandardní kupní sílu.
Není na tuto investici již pozdě?
Je důležité spíše sledovat, kdo zlato kupuje a kolik se jej na trzích prodává. Ve vyspělém světě vlastní zlato pouze 1 – 2% populace, v ČR je to méně. Dá se říct, že ve velkém (s výjimkou Ruska) ještě nikdo nezačal zlato pořádně nakupovat. V poslední době nakupují zlato některé centrální banky, které se tak připravují na možný krach měnového systému. Skutečný růst nákupu zlata máme teprve před sebou. Tou dobou bude již vhodné zlato mít, na nákup bude pozdě.
Jsou nějaké další výhody investice do zlata?
Ty nefinanční výhody se dají shrnout do několika bodů – likvidita maximálně v řádu několika dnů, anonymitou, není žádná povinnost registrovat či evidovat kupce drahých kovů, investiční zlato je osvobozeno od DPH. Dále je to výhodný a osvědčený způsob, jak zabezpečit své děti do nadcházejícího života s jistotou toho, že jejich úspory nebudou znehodnocovány inflací.
Děkujeme za rozhovor a zajímavé informace.

30 října, 2015

Posted In: Pojištění / Investice

Leave a Comment

A to se „vyplatí“, ale pouze společnostem nabízejícím tyto „lichva“ půjčky. Jak je možné, že se v dnešní době legálně rozmáhají půjčky s roční procentuální sazbou nákladů ve výši desítek tisíc až stovek tisíc?

Český zákon sice říká, že lichva je trestný čin. Na druhou stranu však není stanovena žádná procentuální hranice, která už by stanovovala, že uvedené úročení je za hranicí lichvy. K naplnění skutkové podstaty nestačí onen nepřiměřený zisk, ale musí být prokazatelně naplněna i druhá podmínka a to, že se dlužník při uzavírání smlouvy nacházel ve stavu rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti, rozrušení… a takovou skutečnost bude muset před soudem dokázat. Přitom by stačilo tak málo, stanovit hranici, která už je za hranicí nepřiměřeného zisku. V extrémních případech tak můžeme narazit i na RPSN blížící se 1.000.000% a jedná se stále o legální půjčování nebo spíše okrádání.
V tabulce níže můžete vidět ukázkovou kalkulaci z webových stránek společnosti, poskytující krátkodobé půjčky:
pujcka_RPSN_84509 Tyto půjčky jsou často propagovány v rámci televizní reklamy, rádií, novin… a mnoho lidí, kterým před výplatou chybí pár tisíc, podlehne výbornému marketingu a nevědomky tak spustí kolotoč vedoucí do dluhové pasti se špatným koncem.
Přitom řešení krátkodobé půjčky může být daleko jednodušší a hlavně výrazně levnější:
  1. možnost – nepůjčovat si vůbec!
  2. možnost – využít povoleného přečerpání běžného účtu. Průměrná úroková sazba u povoleného přečerpání účtu je cca 20% p.a. Půjčíme-li si od své banky 10.000 Kč na 7 dní, zaplatíme úrok 38 Kč, půjčíme-li si totožnou sumu například u společnosti Zaplo finance, zaplatíme navíc 1.380 Kč (za týden), a roční procentuální sazba nákladů se vyšplhá na 84509.3%.
  3. možnost – kreditní karta má podobnou úrokovou sazbu jako povolené přečerpání účtu, avšak na platby u obchodníků můžete využít až 45 denní bezúročné období. Pokud si tedy půjčíte 10.000 Kč týden před výplatou a poté co obdržíte měsíční výpis transakcí, bude úrok 0 Kč.
POZOR: Pokud nedoplatíte ke splatnosti celou vypůjčenou částku, budete mít účtovány úroky z celé vypůjčené částky!
Ideální je dlouhodobě odkládat (investovat) část ze svého příjmu a finančně plánovat budoucnost. Toto doporučujeme všem našim klientům a v ideálním případě tak lze říct, že dobře informovaného a vzdělaného klienta tato situace snad nepotká a pokud ano, bude mít vytvořen „finanční polštář“, do kterého může v případě nečekané životní události sáhnout.
Firmy poskytující tzv. rychlé půjčky, minutové půjčky apod. k základní prezentované úrokové sazbě připočítávají často také poplatek za vyřízení půjčky, který i několikasetnásobně zvyšuje základní úrokovou sazbu. RPSN tak dosahuje astronomických výšin a navíc při porušení podmínek splácení, jsou klientům úvěrových společností účtovány velmi vysoké sankce, vzhledem k výši samotné půjčky a lze předpokládat, že splátkové společnosti čekají na jakoukoliv chybu ze strany klienta, která bude následně tvrdě sankcionována.
Na závěr snad kromě přání vítězství zdravého rozumu, apelujeme na PODROBNÉ SE SEZNÁMENÍ S ÚVĚROVÝMI PODMÍNKAMI A SAZBOU RPSN, která nám dovede napovědět, jedná-li se o výhodnou nabídku, či cestu do finanční pasti se špatným koncem.
 
Fotogalerie
news_uvery_a_investice-image_jpeg-20151017044326-3752-pujcka-rpsn-84510_jpg

17 října, 2015

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Leave a Comment

V dalším pokračování finančního plánování se seznámíme s možnosti využití dotací od státu.

Účastníkům školení, které organizujeme pro zaměstnance spolupracujících firem, pokládám dotaz, zda vědí, jaké mají sjednané produkty a kolik platí celkem měsíčně za uzavřené smlouvy.
Po skončení školení se mně stává, že za mnou přicházejí účastníci a ptají se, jak to zjistit a případně napravit. Postupně si probíráme, jak zjistit zda jste dostatečně finančně připraveni na stáří, zda v případě nemoci nebo pracovní neschopnosti, dokážete i nadále zabezpečit svoji rodinu a sebe.
Pokračujeme ve zpracování informací z Vašich již uzavřených smluv ze stavebního spoření, penzijního připojištění nebo nově doplňkového penzijního spoření, tzv. III. pilíře atd. Postupně se pak dostáváme k zajímavým informacím.
Tab. č. 1: Ukázka využití dotací od státu
JménoSkutečné využitíMožné využitíProdukt
Jindřich  

900 Kč/rok

2 000 Kč/rokStavební spoření
Ondřej  

1 500 Kč/rok

2 000 Kč/rokStavební spoření
František  

1 600 Kč/rok

2 000 Kč/rokStavební spoření
Monika  

0 Kč/rok

2 000 Kč/rokStavební spoření
František  

3 039 Kč/rok

3 039 Kč/rokÚroky z úvěru
Monika  

300 Kč/rok

3 600 Kč/rokIŽP + penzijní připojištění
František  

0 Kč/rok

3 600 Kč/rokIŽP + penzijní připojištění
Pokud vypočítané výsledky vložíme do přehledné tabulky, tak zjistí náš specialista zkušeným pohledem, že např. František, by v případě vkládání měsíční částky ve výši 1 667 Kč na stavební spoření (1 667 Kč x 12 měsíců = 20 004 Kč/rok), mohl mít státní podporu ve výši 2 000 Kč. V jeho případě má jenom státní podporu ve výši 1 600 Kč/rok. Když si uvědomíme, že za pouhých 67 Kč měsíčně více naspořím, ale také mohu mít od státu o 400 Kč větší státní podporu.
Nyní je vidět, že takové informace si sami již nedokážete zpracovat. Příště si povíme další. To totiž ještě není všechno!
Co myslíte, není lepší takovéto záležitosti řešit za pomocí našich specialistů? Pokud se obrátíte na naše specialisty, tak Vám rádi všechno vysvětlí a odborně poradí.

11 října, 2015

Posted In: Pojištění / Investice

Leave a Comment

I přes neskutečně horké a suché léto se našim nejúspěšnějším poradcům podařilo v průběhu letních prázdnin dosáhnout velmi zajímavých výsledků. S některými z nich se s Vámi rádi podělíme, neboť ukazují i směr, kterým se naše společnost ubírá.


Oproti soutěžím, které často vídáme v jiných firmách, se nestal vítězem ten poradce, který sjednal nejvíce smluv, s nejvyšší provizí, ale poradce, který je „univerzální“ a sjednává i jiné produkty než život, tedy investice, majetková pojištění, odpovědnost, motorová vozidla, hypotéky a převádí do správy smlouvy, čímž si buduje budoucí pasivní příjem. Hodnoceny byly 3 kritéria.
Výsledky prázdninových měsíců v číslech:
82 absolvovaných schůzek u klientů – nejaktivnější poradce.
47 smluv uzavřel nejúspěšnější poradce.
383.000 Kč – nejvyšší roční pojistné v součtu za uzavřené smlouvy za 1 poradce.
30 nových žádostí o spolupráci.
3 noví specialisté z kampaně „hledáme profesionály“.
25% podíl rizikového životního pojištění na celkové produkci.
30.000 Kč – nejvyšší následná provize vytvořená s součtu u 1 poradce (pasivní příjem)
Těchto krásných výsledků se podařilo dosáhnout jednak díky aktivitě poradců, kteří i v teplotách nad 35 stupňů sedli do rozpálených aut a rozjeli se za klienty, tak podpoře Českého institutu finanční odpovědnosti, který dokázal díky cíleným strategiím zajistit aktivním poradcům schůzky, přes jednoduché on-line rozhraní. V jednoduchosti se dá říct, kdo chtěl pracovat, získal od ČIFA zajištěné klienty, napříč celou ČR.
Protože podzim bývá pravidelně nejúspěšnějším obdobím v roce, jsme velmi zvědaví, jakých čísel se dočkáme za 3 měsíce.Mrkající

2 října, 2015

Posted In: Aktuality ČIFO / PPP

Leave a Comment

ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti organizuje ve firmách školení „Finanční gramotnosti“. Postupně budeme na našich stránkách uvádět příběhy, jak školení „Finanční gramotnosti“ může zaměstnancům firem pomáhat.

Finanční plán – souhrn současného stavu
Účastníkům školení pokládám dotaz, zda vědí, jaké mají sjednané produkty a kolik platí celkem měsíčně za uzavřené smlouvy. Po skončení školení se mně stává, že za mnou přicházejí účastníci a ptají se, jak to zjistit a případně napravit.
Je to jednoduché. Stačí, když požádají naše specialisty o pomoc se sestavením finančního plánu. V čem ta pomoc spočívá. Postupně si probereme, jak zjistit zda jste dostatečně finančně připraveni na stáří, zda v případě nemoci nebo pracovní neschopnosti dokážete i nadále zabezpečit svoji rodinu a sebe.
V první řadě je nutné prostudovat všechny smlouvy, které máte uzavřeny. Ať se to týká stavebního spoření, penzijního připojištění nebo nově doplňkového penzijního spoření tzv. III. pilíře, pojištění auta, domu, domácnosti, životního pojištění nebo investování.
Tab. č. 1: Ukázka výdajů v rodině

Současné měsíční výdaje:

2 277 Kč

 Hypotéka 

1 500 Kč

 Stavební spoření František

2 746 Kč

 Povinné ručení vozidel František

897 Kč

 KŽP František

257 Kč

 Pojištění domu (3.078 Kč/rok)

300 Kč

 ŽP Monika

500 Kč

 Stavební spoření Oldřich

500 Kč

 Stavební spoření Jindřich

8 977 Kč

Měsíční výdaje celkem
Když specialista zpracuje současné měsíční výdaje, tak máte teprve základní informaci. Určitě namítnete, že si to můžete zpracovat sami. Ano máte pravdu. Když si vezmete měsíční výpis z bankovního účtu, kalkulačku a tužku s papírem, tak to dokážete sami.
Ale příště si povíme o dalších informacích, které si už sami nedokážete zpracovat a zjistíte, že jsou velmi užitečné.
Co myslíte, není lepší takovéto záležitosti řešit za pomocí našich specialistů? Pokud se obrátíte na naše specialisty, tak Vám rádi všechno vysvětlí a odborně poradí.

2 října, 2015

Posted In: Pojištění / Investice

Leave a Comment

Přinášíme II. část seznámení se s fungováním hypotečních úvěrů. ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti organizuje ve firmách školení „Finanční gramotnosti“. Postupně uvádíme na našich stránkách příběhy, jak školení „Finanční gramotnosti“ může zaměstnancům firem pomáhat.

Jakmile účastníky školení seznamuji se sektorem bankovních produktů, tak vysvětluji, co ovlivňuje sjednání hypotečního úvěru.  
Výše splátky a doba splatnosti hypotečního úvěru
Měsíční splátka hypotečního úvěru, je stanovena dle výše úvěru, úrokové sazby a doby splatnosti. Hypoteční úvěr je splácen tzv. anuitní splátkou, která se skládá z části úroků a z části jistiny. Ukážeme si to na teoretickém příkladu:
Chceme požádat o hypoteční úvěr na koupi bytu, ve výši 1.000.000 Kč, úroková sazba činí 2,79% p.a. Rozhodujeme se o době splatnosti na 10 let, 20 let a 30 let.  
Splatnost10 let20 let30 let
Měsíční splátka9.559 Kč5.441 Kč4.104 Kč
V tabulce vidíme, jak doba splatnosti ovlivňuje výši měsíční splátky. Podle takových výpočtů se můžeme lépe rozhodovat o tom, jakou měsíční zátěž, nám rodinný rozpočet dovolí.
Postup splácení
Během fixační doby je splátka úvěru stejná a skládá se z úroků a jistiny. Jejich poměry se v průběhu splácení mění. Na začátku je největší podíl úroků, pak v pozdějším období podíl úroků klesá a zvětšuje se podíl splácené jistiny. Pokud uplatňujeme daňové odpočty, tak na začátku platíme na úrocích větší částku, proto si i na daních nejvíce odečteme.
Vše si ukážeme na teoretickém příkladu, (budeme předpokládat, že po celou dobu bude úroková sazba pořád ve výši 2,79% p.a.). Výše úvěru je 1.000.000 Kč a splatnost na 30 let.   
Období konce rokuMěsíční splátka (Kč)Výše úroku (Kč)Výše jistiny (Kč)Zůstatek úvěru (Kč)
1. rok4.103,632.278,981.824,65978.381,38
5. rok4.103,632.063,812.039,82885.622,48
10.rok4.103,631.758,842.344,79754.144,07
20.rok4.103,631.005,273.098,36429.275,12
30.rok4.103,639,524.094,11            0,00
V tabulce je vidět jak se obrací výše úroků a výše splácené jistiny v měsíčních splátkách, během uvedených let. Zajímavé je, že na konci 10. roku, tj. kdy máme jednu třetinu období splácení za sebou, je zůstatek úvěru vyšší, než dvě třetiny úvěru.
Není lepší, za pomoci našich specialistů, si nechat bezplatně poradit?  Dozvíte se aktuální úrokové sazby a posoudíte, jaké si můžete dovolit měsíční splátky, aby to neohrozilo i v budoucnu rodinný rozpočet. Co myslíte?

11 srpna, 2015

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Leave a Comment

ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti organizuje ve firmách školení „Finanční gramotnosti“. Postupně uvádíme na našich stránkách příběhy, jak školení „Finanční gramotnosti“ může zaměstnancům firem pomáhat.

Jakmile účastníky školení seznamuji se sektorem bankovních produktů, tak vysvětluji, co ovlivňuje sjednání hypotečního úvěru.
Podle výše zajištění
Jak bude vysoká úroková sazba, to ovlivňuje také výše zajištění úvěru. Z pohledu banky je rozdíl, zda nám půjčí na nemovitost v hodnotě 2.000.000 Kč následující částky:
1.000.000 Kč
1.500.000 Kč
2.000.000 Kč
Pokud by banka půjčila celé 2.000.000 Kč, tak nese velké riziko, a proto si to nechá ve formě vyššího úroku zaplatit.
V případě půjčení jednoho miliónu korun, už banka takové riziko nenese, protože se klient na možném riziku podílí svým majetkem neboli vyšší zástavou. Ještě má banka dále jistotu, že pokud dojde k nucenému prodeji majetku dlužníka – klienta, který není schopen splácet hypoteční úvěr, tak banka v prodeji získá dost finančních prostředků k uhrazení zbývajícího dluhu.
Z těchto důvodů jsou rozdílné sazby u různé výše hodnoty zastavené nemovitosti a zvolené fixační doby.
Fix (roky)
Úroková sazba 
 

2

1,99 % p.a.

3

1,69 % p.a.

5

1,79%  p.a.

V tabulce jsou uvedeny úrokové sazby, při různých dobách fixace a LTV do 85% (Loan to value, což je poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti) a to u jedné banky v ČR.
Podle bonity neboli kvality dlužníka
Banky požadují, aby klienti prokázali své příjmy. U refinancování úvěru od jiné banky, zase požadují prokázání platební morálky. V některých případech nemusí klienti prokazovat své příjmy (platí to u některých druhů hypotečních úvěrů), ale zase mají tyto hypoteční úvěry, vyšší úrokové sazby.
Pokud klienti splní určené požadavky banky, tak se může úroková sazba snížit (např. aktivní účet u banky, pojištění schopnosti splácet apod.).
Není lepší, za pomoci našich specialistů, si bezplatně nechat poradit?  Co myslíte?
Další doporučené články:

6 srpna, 2015

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Leave a Comment

V rámci programu vzdělávání finanční odpovědnosti si na našich stránkách uvádíme příběhy, jak školení může zaměstnancům firem pomáhat.

Příběh č. 14:  Magický trojúhelník

Z minulého příběhu víme, že platíme na běžném účtu  za nastavené  trvalé  příkazy, za vedení účtu, za výběry kartou z bankomatu  i  za to, že vlastníme kartu. Přitom výnosnost na bankovních účtech se pohybuje od 0,05% p.a. do 0,1% p.a.
Nyní si představme dvě možnosti:
  1. Skončí nám stavební spoření po 6ti letech a finanční prostředky hned nepotřebujeme. Tak po výpovědi ze stavebního spoření nám přijdou na běžný účet. Z výše uvedených informací vidíme, že se ve skutečnosti naše peníze nezhodnocují, ale ztrácí na své hodnotě.
  2. Chceme si splnit nějaký náš cíl nebo záměr a nachystat si potřebné množství finančních prostředků.  Tak jak se dá v obou případech postupovat?
Ve spolupráci s našimi specialisty můžeme při rozhodování využít tzv. „Magický finanční trojúhelník“. magický trojúhelník
Napřed si musíme srozumitelně vysvětlit jednotlivé pojmy:
Výnos: Jaké finanční prostředky očekáváme z pravidelně vkládaných nebo jednorázově vložených finančních prostředků, za určitý časový horizont.
Likvidita:  Za jak dlouho se dostaneme ke svým penězům nebo jak rychle přeměníme např. podílové listy na peníze.
Riziko: Jaké neseme riziko, když chceme své peníze zhodnotit.
Vždy hledáme:
a)      co nejvyšší výnos
b)      za přijatelného rizika
c)      při požadované likviditě
Jednotlivé pojmy z magického trojúhelníku musíme chápat tak, že se vzájemně ovlivňují. To znamená, že pokud chceme vyšší výnos, tak musíme mít větší investiční časový horizont (např. 10 let a více, ale bude zase vysoká likvidita). Pokud chceme mít nízkou likviditu (potřebujeme se k našim penězům dostat za jeden rok), tak je nemůžeme investovat, poněvadž za tak krátkou dobu by se nám nezhodnotily. Když nechceme podstoupit určité riziko, tak nemůžeme peníze vložit do investičních nástrojů (jako jsou akcie).
Co myslíte, není lepší takovéto záležitosti řešit za pomocí našich specialistů? Pokud se obrátíte na naše specialisty, tak Vám rádi všechno vysvětlí a odborně poradí.

31 července, 2015

Posted In: Pojištění / Investice

Leave a Comment

Mnoho rodin, párů i jednotlivců si v současné době může plnit své sny o bydlení a pořizují si při dnešních výhodných úrokových sazbách hypotéku.

Lidé, kterým se otáčí úroková sazba a spláceli hypotéky pořízené před 3, 5, 7 lety… se dnes radují, že se jim měsíční splátka snižuje o několik tisíc korun. Přestože vnímáme hypotéku na vlastní bydlení, jako rozumné zadlužení se, je třeba si uvědomit, že za pár let může nastat opačná situace, než je dnes, a to navýšení úrokových sazeb. V této situaci se může splátka hypotečního úvěru navýšit o několik tisíc měsíčně.
Situaci si můžeme nejlépe ilustrovat na následujícím příkladu:
Mladá rodina prodala byt za 1 milión Kč a pořídila si rodinný dům za 4 milióny, z čehož 3 milióny financovala hypotečním úvěrem se sazbou 1,69% a měsíční splátkou 10.630 Kč měsíčně. Při otočce úrokové sazby (tzv. změna fixace) stanovuje banka nový úrok, podle momentální situace na trhu a ten může být nižší i vyšší, než původně dohodnutý. Pokud by se v tomto případě zvýšil úrok o 3%, bude nová splátka hypotéky 15.540 Kč, tj. o 4.910 Kč měsíčně navíc, oproti původní splátce. Často se také stává, že díky odchodu na mateřskou vypadne rodině 1 měsíční příjem a popsaná situace může dostat rodinu do vážných finančních problémů.
Na co si dát tedy pozor?  
Je vysoce pravděpodobné, že sazby už více klesat nebudou a naopak mohou postupně růst, proto doporučujeme volit delší fixace. Některé banky navíc umožňují průběžné mimořádné splátky 1 x ročně, bez sankce, takže i v případě 10ti, či 15ti leté fixace je možné hypotéku průběžně umořit.
Nezvládáte-li splácet hypoteční úvěr, vždy komunikujte se svou bankou, popř. kvalitním finančním poradcem. Situace se dá řešit prodloužením hypotéky, odložením splátky…
Při otočce úrokové sazby, se v předstihu alespoň 2 měsíců informujte o nově nabízeném úroku na další období a nechejte si vypracovat i nabídky konkurenčních bank. V této chvíli můžete bez sankce změnit banku, která Vám nabídne výhodnější podmínky. Můžete samozřejmě obcházet sami jednotlivé banky, nebo se obrátit na nás a nechat si jednotlivé nabídky porovnat specialistou.
Snížila-li se Vám splátka hypotéky, investujte takto získané peníze a využijte to jako příležitost k vytvoření finanční rezervy. Díky tomu můžete splatit hypotéku dříve, nebo si vytvořit finanční rezervu do budoucna. Berete-li si hypotéku, snažte se vždy vytvářet finanční rezervu pro případ nečekaných situací. I novostavba bude po pár letech potřebovat peníze na údržbu.
Nejen nemovitost, ale i sebe, si nezapomeňte dobře pojistit, abyste v případě nepředvídatelné životní situace Vy, nebo Vaše rodina nezůstali bez prostředků, či dokonce střechy nad hlavou. V případě sjednání pojištění, je důležité být seznámen i s výlukami a neřídit se pouze výhodnou cenou. U těchto produktů, které Vás mohou zásadně ochránit, nedoporučuje sjednání přes „on-line porovnávače“, neboť Vám nemůže být garantováno podrobné vysvětlení důležitých bodů, výluk, omezení…
I přes všechna úskalí, stále vnímáme hypotéku jako velmi dobrý a rozumný způsob pořízení vlastního bydlení. Doporučujeme však, jako při každé činnosti, pořádnou obezřetnost.
Držíme palce při správném výběru vysněného bydlení a budeme rádi, pokud nám dáte důvěru při výběru banky a stanete se našimi klienty.
PS: Článek o rodině pouze ilustruje, jaká situace může v budoucnu nastat.Uvedený příklad je pouze ilustrativní.
 
Petr Olašin

16 července, 2015

Posted In: Hypotéky / Úvěry

Leave a Comment

Další stránka »